15.02.2019 22:48 494 wyświetleń

Konwent wójtów i burmistrzów

Konwent wójtów i burmistrzów

Konwent wójtów i burmistrzów

15 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu uczestniczyłem w konwencie Wójtów i Burmistrzów z naszego powiatu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójtowie, Burmistrzowie z Powiatu Nowosądeckiego, Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, Radny Antoni Poręba – szef Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Parlamentarzyści z ziemi sądeckiej: Poseł Andrzej Czerwiński, Poseł Jan Duda, Poseł Wiesław Janczyk,  Poseł Józef Leśniak, poseł Arkadiusz Mularczyk, Radni Województwa Małopolskiego – Grzegorz Biedroń, Marta Mordarska, Patryk Wicher, Marta Maj p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Tematy, które zostały poruszone na tym spotkaniu to:

-informacja na temat sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji inwestycji drogowych w Województwie małopolskim.

-informacja dot. realizacji przez Powiat Nowosądecki zadań inwestycyjnych

-sprawy bieżące mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Źródło fot.: http://nowosadecki.pl/pl/konwent-wojtow-i-burmistrzow-viii