O mnie

Biografia

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, zakres kompetencji, solidne wielokierunkowe przygotowanie w trakcie studiów udokumentowane dyplomami uczelni, zarówno w kraju, jak i zagranicą (m.in. warszawskiej SGH czy też paryskiej HEC – Ecole des Hautes Etudes Commerciales), to wartość dodana, która znacząco wpłynie na jakość mojej przyszłej posługi parlamentarnej.

Przez wiele lat pracowałem w dużych międzynarodowych firmach w obszarze rozwoju oraz zarządzania jako reprezentant kadry kierowniczej, kolejno: średniego i wyższego szczebla. Posiadam również doświadczenia m.in. we francuskiej firmie konsultingowej w zakresie doradztwa strategicznego oraz wsparcia przedsiębiorstw w ekspansji na rynkach zagranicznych i w Polsce, co pozwoliło mi dogłębnie poznać specyfikę promowania inwestycji, pozyskiwania partnerów handlowych oraz procesów inwestycyjnych. Brałem czynny udział w nawiązywaniu kontaktów handlowych, tworzeniu i koordynowaniu aliansów strategicznych, licznych negocjacjach, badaniach rynku oraz współpracowałem z zagranicznymi izbami handlowymi w Polsce i we Francji.

Skontaktuj się ze mną

Oprócz pracy w prywatnych firmach zawodowo zetknąłem się również z sektorem publicznym. Najpierw w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie miałem okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w Protokole Dyplomatycznym, a późniejszym okresie w Biurze Współpracy Międzynarodowej Agencji Rynku Rolnego. Jako główny specjalista rozwijałem doświadczenie na płaszczyźnie europejskiej w kontaktach z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz agencji płatniczych pozostałych państw członkowskich zajmujących się redystrybucją funduszy unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
/fragment rozmowy z portalem sadeczanin.info

Informamcje dodatkowe

Ukończona szkoła

1992 - 2002

Universite Nancy 2, Langues Vivantes Etrangeres - licencjat (1992) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Politologia i Nauki Społeczne - magister (1998) Szkoła Główna Handlowa, Zarządzanie Gospodarką Europejską (2002) - studia podyplomowe

Aktywność poselska

2015 - 2019

Udział w głosowaniach: 99.11%
8047 z 8119 gł.

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

2015 - 2019

Wypowiedzi łącznie:  51

Wybory Parlamentarne 2019

Podsumowanie pracy poselskiej Posła na Sejm RP VIII kadencji, 2015 – 2019